Wanna Narożna

Naturalne kremy do twarzy

Pierwszą formą przewozów w przewozie drogowym są przewozy zbiorowe, które polegają na przekazywaniu wielu partii ładunkowych w jednym pojeździe. Transport ten odbywa się od wielu zleceniodawców. Obsługuje się go w sposób regularny przez jednego przewoźnika. Drugą odmianą przejazdów w transporcie drogowym są przewozy całopojazdowe. Transport ten bazuje na załadowaniu przez jednego zleceniodawcę całego pojazdu. Cena za transport zależy od wielu czynników. Po pierwsze znacząca jest masa towaru, odległość na jaką chce się go przewieźć, rodzaj transportu. W tym przypadku płaci się za wynajęcie całego wehikułu. Cechami, które znamionują ten sposób transportu jest jedno miejsce nadania oraz jedno miejsce odbioru. Transporty w transporcie drogowym mają dualny charakter. Jest to transport wielozadaniowy (używa się tu aut skrzyniowych, przyczep, naczep i nadwozia wymiennego) oraz specjalistyczny (do przewozu zwierząt, substancji płynnych, aut osobowych, constans.bytom.pl – transport ponadnormatywny itp.). Auta skrzyniowe nie są w stanie przetransportować towarów o masie większej aniżeli 30 ton oraz to jest jedna z największych wad tego typu transportu. Nacisk na jedną oś pojazdu nie może przekroczyć 11,5 tony, wobec tego nie wszystko wolno tak przewieźć.